Online dictionaryOnline dictionary
Synonyms, antonyms, pronunciation

  Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Communist China   /kˈɑmjənəst tʃˈaɪnə/   Listen
Communist China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, mainland China, People's Republic of China, PRC, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |
Add this dictionary
to your browser search bar

Words linked to "Communist China" :   china, Sino-Tibetan language, qi, Amur River, Brahmaputra, Hong Kong, Luta, Wuhan, Yunnan, Zhu Jiang, Chang, Liaodong Bandao, brown sauce, Peking, Luoyang, Kan River, Pei, Cathay, Hunan, Heilong Jiang, Peiping, Kwangchow, Hunan province, Sichuan, Yalu, Kuangchou, Amur, Red Guard, Chinese Wall, Szechuan, Great Wall, Guangzhou, Huang He, Nanking, Talien, chi, Changjiang, Shenyang, Great Proletarian Cultural Revolution, Yangtze Kiang, Szechwan province, Nan Ling, Dalian, Tianjin, Brahmaputra River, I. M. Pei, cattie, Manchuria, Great Wall of China, Nanjing, Hebei, Tien Shan, yang, Yellow River, Yalu River, Hebei province, stylostixis, egg roll, spring roll, egg foo yong, Nanchang, Gan Jiang, Nei Monggol, Yangtze, Kunlun Mountains, Tangshan, Yangtze River, Changan, Chinese brown sauce, Ieoh Ming Pei, ch'i, Pearl River, Bo Hai, Port Arthur, Hangzhou, Kuenlun Mountains, Hopei, Asia, Mekong River, Hsian, Gobi Desert, Tyan Shan, Chongqing, yin, Cultural Revolution, Gobi, Asian nation, Nan-ning, Loyang, Canton River, Liaodong Peninsula, Inner Mongolia, Dairen, Mukden, Hangchow, Moukden, Chinese, egg fu yung, Poyang, Chungking, canton, the Pamirs, capital of Red China, Singan, Po Hai, Taklamakan Desert, shanghai, Luda, shiatsu, Chu Kiang, Hwang Ho, Sino-Tibetan, Heilong, Chinese Revolution, Hopeh, Yunnan province, Kuenlun, feng shui, Taiyuan, Xian, Grand Canal, Mekong, ki, Chang Jiang, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Sian, Asian country, Beijing, dim sum, G-Jo, mainland China, Szechwan, Nan-chang, Sinkiang, catty, falun gong, Kansu, Kunlun, Pamir Mountains, Fengtien, Taklimakan Desert, fortune cookie, Kunlan Shan, Gansu, acupressure, Nanning, acupuncture, Lushun, Gansu province, Xinjiang, Tientsin, T'ien-chingCopyright © 2023 Dictionary One.com